Privacyverklaring

 

 

Datum van ingang 25 mei 2018

 

Onze online privacyverklaring is ontworpen om u te informeren over onze verzameling en gebruik van persoonlijke

gegevens op deze website.

 

Wie beheert uw persoonsgegevens?

 

Stichting Aangepast Sporten Kampen (hierna te noemen SASK) is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en

is verantwoordelijk voor de bescherming van deze gegevens.

 

Stichting Aangepast Sporten Kampen

Chris Vermeulenhof 3

Kampen

038-3320262

www.saskampen.nl

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen administratieve gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en soortgelijke informatie. Ook

gebruiken wij uw persoonsgegevens om bijvoorbeeld nieuwsbrieven te sturen via

de mail.

 

Met wie delen wij de persoonsgegevens?

- Wij delen de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt, niet zonder uw toestemming met derden.

- Ook kunnen wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan verwerkers die ons helpen met onze website en die onder

contractuele vertrouwelijkheidsvereisten vallen en die zich houden aan de regels van de verordening.

- Van tijd tot tijd kunnen wij de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens vrijgeven om te voldoen aan wettelijke of

reglementaire verplichtingen.

- In sommige gevallen kan de verwerking vereisen dat uw persoonlijke gegevens naar andere landen moeten worden verzonden.

- SASK zorgt ervoor dat informatie alleen wordt overgedragen aan landen die uw persoonlijke gegevens adequaat beschermen.

 

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?

Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen, om online verzamelde persoonlijke gegevens te

beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

 

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens. Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen

of te corrigeren, kunt u een email sturen naar info@saskampen.nl. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken behandelen.

 

Stichting Aangepast Sporten Kampen (SASK)

info@saskampen.nlKristi Goutbeek voorzitter 

06 – 52 34 66 20Arie Lugthart secretaris

038 – 33 20 262