Geschiedenis Stichting Aangepast Sporten Kampen (SASK)

In 1995 is de projectgroep aangepast sporten van start gegaan onder voorzitterschap van de heer Cotterink, Sportraad Overijssel.


Doel van deze projectgroep: een structureel aanbod ontwikkelen van sport- en spelmogelijkheden voor mensen met een beperking en deelname hieraan te stimuleren. De projectgroep krijgt gedeeltelijk subsidie van de gemeente Kampen.


De projectgroep bestond uit mensen uit verschillende disciplines, te weten: 

 • het speciaal onderwijs 
 • het aangepast paardrijden
 • Impact (destijds I&M)
 • de dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 
 • de oudervereniging Philadelphia 
 • een fysiotherapeut 
 • een beleidsmedewerker sport van de gemeente Kampen
 • Vitree (destijds De Reeve) 


Na een inventarisatie op scholen, instellingen, enz., zijn de volgende doelgroepen van start gegaan:

 • G-voetbal
 • sport- en spelinstuif
 • sport (ex) hartpatiënten  

1997

In de maand maart is de projectgroep verder gegaan als Stichting Aangepast Sporten Kampen. De stichting is aangesloten bij de NSG en NEBAS.

 

Het bestuur is gevormd door een aantal leden uit de projectgroep met een nieuwe voorzitter. Ook nu werd bij de gemeente Kampen subsidie aangevraagd en toegekend. Er werd een logo en een folder ontwikkeld. De folders zijn o.a. verspreid bij instellingen, scholen voor speciaal onderwijs, huisartsen, praktijken voor fysiotherapie, sportverenigingen en specialisten van de Zwolse ziekenhuizen.


2004

In het voorjaar worden een aantal mountainbikes aangeschaft. De Kamper Wieler Club (KWC) wordt betrokken bij de start van het mountainbiken door een drietal trainingen te verzorgen. Hieraan hebben 12 jongens deelgenomen. De trainer van de KWC heeft aangegeven dat hij bereid is om ook volgend seizoen opnieuw een aantal starttrainingen te geven als daar animo voor is. Vanuit de Reeve (tegenwoordig Vitree), wordt een zomerprogramma opgezet en wordt er wekelijks gefietst onder begeleiding van groepsleiders werkzaam bij Vitree.


2006

Kanovereniging Skonenvaarder heeft een ‘aangepaste’ kano aangeschaft via sponsorgelden en nodigt de SASK uit bij het te water laten. Deze speciale kano wordt gebruikt voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. 

 

Het Cruyff court wordt geopend en de SASK heeft de primeur om er een G- voetbal toernooi te spelen.


2010

De doelgroepen lopen goed en er is geen gebrek aan vrijwilligers.

 

Elk jaar wordt er een gezellige startavond georganiseerd waarvoor alle deelnemers en vrijwilligers worden uitgenodigd. Ook de bestuursleden zijn hierbij aanwezig en verzorgen de deelnemers op deze avond met muziek, een hapje en een drankje.


2015

Ook wordt er elk jaar in april een G-voetbaltoernooi georganiseerd. Dit vindt plaats in zowel sporthal De Reeve als Cellesbroek. Ieder jaar is het aantal teams groot, in 2015 doen er zelfs teams uit Duitsland mee, waardoor het een internationaal tintje krijgt.