Media en nieuws

SASK maakt promotie bij Albert Heijn in Kampen

 

Ook dit jaar mocht de SASK weer promotie maken bij een filiaal van Albert Heijn in Kampen.
De klanten ontvingen vouchers die ze aan verschillende clubs en stichtingen konden doneren.
Evenals vorig jaar hebben de bestuursleden Sija Modders en Wilma Vrieswijk zich hier weer voor ingezet. Er werden weer veel vouchers gedoneerd aan de SASK en daar zijn we als stichtingsbestuur heel blij mee.


Afscheid Voorzitter


Op de laatste vergadering van 2018 hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Kristi Goutbeek. Kristi heeft zich ruim 10 jaar met veel enthousiasme ingezet voor de sporters van onze stichting. In de afgelopen jaren zijn dan ook veel mooie projecten gerealiseerd. De SASK is haar daarvoor veel dank verschuldigd. Kristi, voor de toekomst wensen wij jou alle goeds en nogmaals hartelijk bedankt namens alle sporters en het bestuur. Tot ziens!


Penningmeester vertrekt

 

Onze penningmeester Goosjan Koers neemt helaas afscheid van zijn werk voor onze stichting. Wij willen hem hartelijk danken voor zijn inzet voor onze jongeren de afgelopen jaren. Dankzij zijn bijdrage hadden wij een goed overzicht van de financiële situatie van de stichting.

Goosjan, we wensen je alle goeds en succes toe in jouw nieuwe uitdagingen!


 

Statiegeld actie COOP Kampen

 

De COOP in Kampen heeft ons uitgekozen als goede doel voor het eerste kwartaal van 2018. We kregen de opbrengst van de statiegeld-actie, waaraan veel klanten hebben meegedaan. Dankzij Tim Veldhuis van COOP en zijn klanten mochten we een prachtig bedrag ophalen voor onze stichting. Heel hartelijk dank namens het bestuur en onze sporters!

 

Namens SASK ontving Arie Lugthart de cheque die overhandigd werd door Corian van COOP.

 

 


Sponsoractie AH Lovinkstraat Kampen

 

Dankzij een sponsoractie hebben wij als stichting een prachtig bedrag opgehaald via de AH.

 

Klanten konden vouchers, die ze kregen bij de boodschappen, inleveren bij het goede doel naar keuze. Wij hebben dankzij de inzet van onze bestuursleden Sija en Wilma een groot aantal vouchers binnengehaald. Deze kunnen we verzilveren, waardoor we een flink bedrag ontvangen.

 

Namens SASK heeft Sija de cheque in ontvangst genomen van de bedrijfsleider van de Lovinkstraat.

 

 

Jan Ruchtie 

 

Onze scheidsrechter Jan Ruchtie is sinds 2004 actief bij de Stichting Aangepast Sporten Kampen. Hij is samen met Ab Pleijsier het vrijwilligersteam komen versterken. Vanuit de 55+ sportinstuif is hij bij ons terecht gekomen. Jacqueline Seinen (gemeente Kampen) had deze beide mannen daartoe bereid gevonden. 

 

Jan is altijd een man geweest waar wij voor de volle 100% van op aan kunnen. Hij is geïnteresseerd in onze doelgroep en heeft nog steeds een hele plezierige houding die perfect aansluit. Dus we zullen hem gaan missen! Het jaarlijkse toernooi beschouwt Jan elk jaar weer als een fantastisch hoogtepunt. Bij de vele terugkerende gastteams is hij een vertrouwd gezicht geworden en een zeer gewaardeerde scheidsrechter.

 

Jan heeft zijn periode als scheidsrechter bij onze stichting afgesloten bij het jaarlijkse toernooi van 14 april jl. Hij is door onze sporters in het zonnetje gezet en heeft een mooie foto gekregen van de teamleden.

 

Wij willen Jan namens het bestuur heel hartelijk danken voor zijn jarenlange inzet voor onze sporters!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In memoriam Berend Bosman

 

Wij hebben het nog nauwelijks te bevatten bericht gekregen dat geheel onverwacht onze sporthalbeheerder Berend Bosman is overleden.  Berend was een geweldige man, die zich erg betrokken voelde bij onze jongeren. Berend had met veel van onze sporters een band opgebouwd. Hij was altijd hulpvaardig en zorgzaam en wilde graag werken op de zaterdag dat wij het jaarlijkse G-voetbaltoernooi hadden.

 

Iedere dinsdagavond stond Berend paraat bij onze zaalvoetbaltraining, met de koffie voor de trainers en als BHV-er. Wij zullen hem in herinnering houden binnen onze stichting. 

 

 

Het is een hele schok voor het gezin, wij willen hen dan ook veel kracht en sterkte toewensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.11.30 - Brugnieuws
2017.11.30 - Brugnieuws
SASK persbericht van 14 oktober 2017 in De Brug
2017.10.14 - persbericht in De Brug

25.02.2017 - RTV IJsselmond

RTV IJsselmond praat met secretaris / trainer Arie Lugthart over al onze activiteiten en het G-zaalvoetbaltoernooi. Daarnaast veel leuke gesprekken met voetballers, die vertellen over zichzelf, hoe ze bij het G-voetbal zijn gekomen en hoe het is om daar aan mee te doen. 

2017.02.17 - Brugnieuws

G-Zaalvoetbaltoernooi haalt €935 op voor de SASK!

2017.02.15 - Brugnieuws

Groot G-Zaalvoetbaltoernooi met bedrijventeams


2015.04.15 - Kampen Online

Groot G-Zaalvoetbaltoernooi in Kampen

2015.03.26 - Welzijn Kampen / Tohopesate

Match SASK

2015.03.26 - Welzijn Kampen / Tohopesate

Match SASK en Arbopretentie


2013.10.08 - Brugmedia

Startavond Stichting Aangepast Sporten Kampen

2010.04.18 - De Stentor

Ichthus wint G-voetbal dankzij hattrick Muis

2008.04.21 - De Stentor

Krabbe verdringt verdriet van IchthusInteressante links:

Sport Service Kampen

Sportwijzer Overijssel

Centrum voor Jeugd en Gezin Kampen